0342 452 000 info@wolswinkel.nl Login

Ruwvoerteelt

Voeding voor onze viervoeters

Ruwvoer

Omdat ruwvoer het grootste gedeelte van het rantsoen in beslag neemt is het winnen van kwalitatief goed ruwvoer cruciaal voor uw bedrijfsresultaat. Wij zijn daarom van mening dat de teelt van ruwvoer een belangrijke rol speelt in het presteren van uw melk- en jongvee. Het proces van bemesting tot inkuilen vergt veel vakmanschap en wij helpen u daar graag bij. Dit begint bij het analyseren van grond- en mestmonsters, tot het moment dat het ruwvoer voor het voerhek ligt.

Om de benutting van ruwvoer te optimaliseren en zodoende verlies te beperken kunnen toevoegmiddelen worden toegepast. Hier hebben we ruime ervaring en kennis mee opgedaan.

Neem contact op

De pens is de motor van iedere herkauwer, daarom is bij ons ruwvoer de basis van ieder rantsoen. Sterk in maatwerk, aangepast op uw ruwvoer.

Magniva Platinum

Iedere kuil is weer anders en heeft dus ook een ander inkuilmiddel nodig. De Magniva kuilverbeteraars maken hier onderscheid in;

MAGNIVA Platinum 1

Het is een uitdaging om van gewassen met hoge energiewaarde, zoals snijmais, een kuil te maken die ook na opening stabiel blijft. Wanneer er onvoldoende aandacht is voor het fermentatieproces kan er veel goed ruwvoer verloren gaan. De bacteriën in MAGNIVA Platinum 1 sturen het fermentatieproces.

De bacteriën in MAGNIVA Platinum 1 zorgen voor:

 • Minder broei en schimmels
 • Snel een stabiele kuil
 • Betere geur en smaak

MAGNIVA Platinum 2

Na de positieve ervaringen van veehouders met MAGNIVA Platinum 1, is MAGNIVA Platinum 2 de nieuwe standaard voor de fermentatie en broeiremming van energie- en suikerrijke gewassen als je ingekuilde gras en Corn Cob Mix.

De bacteriën in MAGNIVA Platinum 2 zorgen voor:

 • Verlaging van de pH-waarde
 • Vermindering van droge stof-
 • verliezen door efficiënter inkuilen en minder broei
 • Vermindering van gist- en schimmelgroei
 • Verbetering van de uitkuilwaarde
 • Een heerlijke geur en een hogere droge stof opname

MAGNIVA Platinum 3

Ruwvoerverbeteraar voor de grove grasoogst

MAGNIVA Platinum 3 is de ruwvoerverbeteraar voor moeilijk inkuilbare gewassen met een laag suiker- en hoog eiwitgehalte, zoals grof gras en vlingerbloemigen. Deze gewassen zijn vaak moeilijk te fermenteren. Als ze niet efficiënt worden geconserveerd, zijn dit soort gewassen vatbaar voor drogestof- en voederwaarde-verliezen, en gevoelig voor broei na het openen van de kuil. MAGNIVA Platinum 3 bevat de drie bacterie-technologieën uit MAGNIVA Platinum 2 plus enzymen. Deze enzymen helpen om suikers beschikbaar te maken van het ruwvoer en waarborgen hierdoor een snelle en stabiele graskuil.

De bacteriën en enzymen in MAGNIVA Platinum 3 zorgen ervoor dat:

 • De pH-waarde verlaagt
 • De ds-verliezen door verspilling en broei vermindert
 • De gist- en schimmelgroei vermindert
 • De uitkuilwaarde verbetert
 • Een heerlijke geur en een hogere droge stof opname

EM Silage®

EM Silage® is een bacteriepreparaat die naast melkzuur bacteriën ook gisten bevat. Het is een kant-en-klaar product , dat enkel nog met water moet worden verdund.

Een goede ruwvoerkwaliteit is voor veehouders een must en uitdaging tegelijk. EM Silage® maakt deze uitdaging realiseerbaar. Het voorkomt in- en uitkuilverlies en is een besparing op extra aanvoer van ruwvoer. EM Silage® is een vloeibaar, levend product, dat uit melkzuurbacteriën en gisten bestaat, die zorgen voor een snelle aanvangswerking en conservering. De combinatie van deze micro-organismen werkt als katalysator voor deze conservering en stabiliteit in de kuil. Ook tijdens het uitkuilen en stalvoeren voorkomt het broei en zorgt het voor fris voer, voor het voerhek.

Voordelen Agriton EM Silage®:

 • Snelle aanvangswerking, doordat het product leeft.
 • Zowel homo- als heterofermentatieve melkzuurbacteriën.
 • Dubbele werking tegen broei door vorming azijnzuur en invloed gecultiveerde gisten.
 • Eén jaar houdbaar in de verpakking; meermaals te gebruiken.
 • Voor gras en maïs te gebruiken.